Een huis kopen zonder vast contract

Veel uitzendkrachten, flexwerkers en freelancers vragen zich af of zij ook zonder vast contract een hypotheek kunnen krijgen. Dat is zeker het geval: ook als u geen vast contract heeft, zijn er mogelijkheden om een hypotheek af te sluiten. Die mogelijkheden zijn wel afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Uw inkomen speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de hoogte van uw hypotheek. Ook is hierbij het type dienstverband dat u heeft van belang.

Tijdelijk contract

Wanneer u uitzendkracht of seizoenswerker bent of een nuluren- of oproepcontract heeft, is er sprake van een tijdelijk contract. Verschillende hypotheekadviseurs hanteren diverse maatstaven voor het bepalen van de hoogte van uw hypotheek in het geval van een tijdelijk contract. Wanneer u van uw werkgever geen intentieverklaring heeft, wordt de hoogte van uw hypotheek vaak bepaald aan de hand van uw inkomen van de voorgaande (drie) jaren. Andere adviseurs kijken juist naar uw positie voor de komende vijf jaar.

Perspectief- of intentieverklaring

Bij uitzendkrachten wordt vaak gewerkt met een perspectiefverklaring. Hiermee wordt de kans vergroot om in aanmerking te komen voor een hypotheek. Deze verklaring zorgt er namelijk voor dat niet alleen naar het huidige inkomen, maar ook naar het arbeidsperspectief van een flexwerker wordt gekeken. Wanneer u met een tijdelijk contract wel een intentieverklaring van uw werkgever heeft, staat het vast dat, zolang de omstandigheden niet veranderen, uw volgende contract een vast contract wordt. In dat geval wordt voor het bepalen van de hypotheekhoogte gekeken naar uw huidige inkomen.

Afsluiten van een passende hypotheek

Wanneer u geïnteresseerd bent in het kopen van een huis zonder vast contract, raden wij aan hypotheekadvies in te winnen en verschillende hypotheekadviseurs met elkaar te vergelijken. Zo bent u goed op de hoogte van de diversiteit en maakt u de juiste keuze. U kunt eenvoudig verschillende hypotheekadviseurs met elkaar vergelijken en offertes opvragen op https://degoedkoopstehypotheekadviseurs.nl/vergelijker/.