Algemene voorwaarden

Tarieven

De verantwoordelijkheid voor het ‘up to date’ houden van en de juistheid van de gepubliceerde data ligt bij de betreffende hypotheekadviseur. Deze stemt ermee in tenminste een half jaar na de laatste update de tarieven actueel te houden. Degoedkoopstehypotheekadviseurs.nl is niet verantwoordelijk voor een onjuiste of onvolledige weergave van de tarieven door de hypotheekadviseur.

Reviews

Regels voor het plaatsen van reviews

Met het invullen van een review helpt u andere mensen met het vinden van de voor hen juiste hypotheekadviseur. Voor het plaatsen van reviews hanteren wij onderstaande regels:

  • Geen racistisch, seksistisch of ander kwetsend taalgebruik
  • Geen bedreigingen
  • Plaatsen van meerdere berichten onder verschillende namen is niet toegestaan

Reviews waarbij deze regels niet in acht worden genomen worden verwijderd. De onafhankelijke beheerders van degoedkoopstehypotheekadviseurs.nl beoordelen of een review verwijderd wordt.

Zorgvuldigheid

Degoedkoopstehypotheekadviseurs.nl is de handelsnaam van DGHA B.V..

DGHA B.V. heeft bij het verzamelen en weergeven van de tarieven op haar internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Het op “Degoedkoopstehypotheekadviseurs.nl ” gepresenteerde overzicht is gebaseerd op en beperkt zich tot de bij ons bekende gegevens. Niettemin kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Daarnaast kan DGHA B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden, onvolledigheden en voor enige gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de verstrekte informatie. Tevens sluit DGHA B.V. nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor gederfde inkomsten door hypotheekadviseurs voortvloeiend uit de via de internetsite verkregen informatie.

Copyright

Alle rechten op de informatie verstrekt via de internetsite
“Degoedkoopstehypotheekadviseurs.nl” zijn voorbehouden aan DGHA B.V., vallen onder het uitsluitende copyright van DGHA B.V. en mogen derhalve niet zonder haar toestemming gekopieerd worden. Dit laatste verbod omvat tevens het zogenaamde “deeplinken” van de inhoud van de internetsite door andere internetsites.

Aansprakelijkheid

DGHA B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die het gevolg is en/of verband houdt met het gebruik van deze site, of met enige tijdelijke onmogelijkheid om deze site te raadplegen.

Links

Links naar derden

Voor uw gemak, en om het gebruik van “degoedkoopstehypotheekadviseurs.nl” te verbeteren, kunnen er van tijd tot tijd links op staan naar websites die bij derden in eigendom en in beheer zijn. Via deze links verlaat u degoedkoopstehypotheekadviseurs.nl en de diensten van DGHA B.V., en deze links vallen ook buiten de zeggenschap van DGHA B.V.. De sites waar u met de link naar wordt doorverwezen, hebben hun eigen afzonderlijke privacybeleid en DGHA B.V. is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de content en activiteiten van deze sites. Indien u deze sites bezoekt of uzelf daar toegang tot verschaft, is dit geheel op eigen risico.

Deze andere sites kunnen hun eigen cookies naar gebruikers sturen, gegevens verzamelen of persoonlijke informatie opvragen, en u wordt daarom geadviseerd om vóór gebruik ervan de gebruiksvoorwaarden en/of het privacybeleid te controleren.