Woonlastenbeschermer

Wonen is duur – of u nu huurt of koopt. En stel dat u straks arbeidsongeschikt raakt of onvrijwillig werkloos wordt. Met een woonlastenbeschermer beschermt u uw woonlasten voor het geval u in zo’n situatie terechtkomt. U ontvangt dan een maandelijkse uitkering over een vooraf vastgestelde periode.

Belangrijkste voordelen van de woonlastenbeschermer

  • U beschermt uw woonlasten, of u nu huurt of koopt
  • Twee varianten: arbeidsongeschiktheid zonder of met werkloosheid
  • Voor één of twee verzekerden af te sluiten
  • Biedt bescherming tegen bv. gedwongen verkoop van uw huis
  • Fiscaal aftrekbare premie (arbeidsongeschiktheid).

Uw woonlasten beschermen

Met de woonlastenbeschermer kunt u alle maandelijkse kosten beschermen die te maken hebben met uw woonsituatie. Denk aan uw hypotheeklasten en de premie van de bijbehorende levensverzekering. Maar ook uw servicekosten of de energiekosten (gas, licht en water) en de premie van uw woonverzekeringen.

De woonlastenbeschermer-op-maat

De woonlastenbeschermer kunt u voor één of twee verzekerden afsluiten.

U bepaalt zelf de dekking, de hoogte van de uitkering en de looptijd. En ook de wachttijd bij arbeidsongeschiktheid kiest u zelf: 30 dagen of 365 dagen.

Passende arbeid

Om de mate van arbeidsongeschiktheid te bepalen, bestaan er twee criteria:

  • passende arbeid, d.w.z. passend bij uw opleiding, werkzaamheden en ervaring;
  • gangbare arbeid, d.w.z. arbeid die u nog kunt uitvoeren volgens het UVW;

Bent u eenmaal arbeidsongeschikt, dan hoeft u geen maandelijkse premie meer te betalen.