Echtscheiding

Met het afsluiten van een hypotheek bent u misschien wel de grootste financiële verplichting in uw leven aangegaan. Het doel was een gezamenlijke woning te financieren.

Financiële onafhankelijkheid na scheiding

Bij een scheiding kunt u ervoor kiezen financieel zoveel mogelijk onafhankelijk te zijn. De hypotheek is vaak aan u beiden verstrekt waardoor u ook allebei aansprakelijk bent voor de schuld. Nadat u bent gescheiden kan het zo zijn dat u niet langer gebruik maakt van de woning en u ook niet langer aansprakelijk wenst te zijn voor de financiering ervan. Indien u aansprakelijk blijft, zal de geldverstrekker u aansprakelijk stellen indien uw ex-partner niet aan zijn of haar verplichtingen kan voldoen. Dit kan tot zeer onwenselijke situaties leiden. Het is belangrijk te onderzoeken of u door de geldverstrekker kunt worden ontslagen van uw hoofdelijke aansprakelijkheid.

Ik wil niet langer hoofdelijk aansprakelijk zijn, wat moet ik doen?

Indien een van u beiden de hypothecaire lening volledig wenst over te nemen, is voor de andere partner ontslag van hoofdelijke aansprakelijkheid nodig. Dit ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid kunt u aanvragen via uw hypotheekadviseur. Voor de beoordeling heeft de hypotheekadviseur uw huidige inkomen en eventuele financiële verplichtingen zoals de alimentatie of kredieten nodig. De hypotheekadviseur zal hiervoor het ondertekende echtscheidingsconvenant opvragen zodat er een volledig inzicht is in de verplichtingen die zijn aangegaan met betrekking tot de scheiding. Het is verstandig om, voordat u het echtscheidingsconvenant ondertekent informatie in te winnen bij uw hypotheekadviseur, hierdoor heeft u meer zekerheid of het ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid kan worden verleend. De bank verleent dit ontslag alleen, als duidelijk is dat de achterblijvende partner de verplichtingen welke aan deze financiering gekoppeld zijn alleen kan dragen.

Daarnaast is het belangrijk te weten wat de waarde van de woning is en wat de hoogte is van uw hypotheek. Indien de waarde van uw woning hoger is dan de hypotheek heeft u te maken met een overwaarde. Afhankelijk van uw afspraken met betrekking tot het verdelen van uw vermogen heeft u mogelijk een aanvullende lening nodig. Overleg tevoren heel goed met uw hypotheekadviseur of het voor u mogelijk is de lening te verhogen bij uw geldverstrekker.